Changelog

  • 31.05.2007: Har lagt inn litt andre vilkå for resizing av bilder, slik at en unngår bilder på 5-600px i høgda.
  • 29.05.2007: No får brukarar opp alle sine bilete, kan slette eigne bilete, sjå tal visninger m.m. Ta en kik på brukarpanelet for å sjå info om deg.
  • 28.05.2007: Brukarar! Du kan lage din eigen brukar og ha betre kontroll over kva bilete du har lasta opp, og enkelt slette eigne bilete.
  • 21.05.2007: Har lagt til støtte for phpBB-forum ved å legge til .jpg i slutten på filnavnet i thumbnailen. Begge former vil fungere så det er requests etter det gamle formatet.
  • 11.04.2007: Har lagt til slik at bmp blir rekoda til png ved opplasting.